علوم پزشکی: ذبح غیر مجاز دام های قربانی خطر بیماری های مشترک را در پی دارد
علوم پزشکی: ذبح غیر مجاز دام های قربانی خطر بیماری های مشترک را در پی دارد

علوم پزشکی: ذبح غیر مجاز دام های قربانی خطر بیماری های مشترک را در پی دارد 🔹رییس کارگروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ذبح غیر مجاز دام در معابر و درب منازل همزمان با عید سعید قربان، خطر انتقال بیماری های مشترک میان انسان و دام به ویژه تب کریمه‌کنگو را در پی […]

علوم پزشکی: ذبح غیر مجاز دام های قربانی خطر بیماری های مشترک را در پی دارد

🔹رییس کارگروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ذبح غیر مجاز دام در معابر و درب منازل همزمان با عید سعید قربان، خطر انتقال بیماری های مشترک میان انسان و دام به ویژه تب کریمه‌کنگو را در پی دارد.