علیرضا اکبری اعدام شد؟
علیرضا اکبری اعدام شد؟

علیرضا اکبری اعدام شد؟ 🔹صابرین نیوز مدعی شد: علیرضا اکبری که اطلاعات مهمی در حوزه‌های نظامی، هسته‌ای، دیپلماتیک و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را در اختیار سرویس جاسوسی انگلیس قرار داده بود،  به دار مجازات آویخته شد.

علیرضا اکبری اعدام شد؟

🔹صابرین نیوز مدعی شد: علیرضا اکبری که اطلاعات مهمی در حوزه‌های نظامی، هسته‌ای، دیپلماتیک و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را در اختیار سرویس جاسوسی انگلیس قرار داده بود،  به دار مجازات آویخته شد.