علیرضا بیگی در دادسرا تفهیم اتهام شد
علیرضا بیگی در دادسرا تفهیم اتهام شد

علیرضا بیگی در دادسرا تفهیم اتهام شد روز گذشته‌ احمد علیرضا بیگی در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تامین کیفری در این خصوص صادر شده است. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی ادعای بدون سند احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی […]

علیرضا بیگی در دادسرا تفهیم اتهام شد

علیرضا بیگی در دادسرا تفهیم اتهام شد

روز گذشته‌ احمد علیرضا بیگی در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تامین کیفری در این خصوص صادر شده است.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی ادعای بدون سند احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس، دادستانی کل کشور به موضوع ورود و پرونده را برای بررسی به معاونت مربوطه ارسال کرد.

بر اساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور، مشخص شد که ادعای آقای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک بوده است‌.

بر همین اساس احمد علیرضا بیگی به دادسرای تهران احضار و پرونده وی جهت بررسی و تحقیقات به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، روز گذشته‌ احمد علیرضا بیگی در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تامین کیفری در این خصوص صادر شده است.