علیه تیم‌ملی فوتبال جوسازی کردن
علیه تیم‌ملی فوتبال جوسازی کردن

🔻علیه تیم‌ملی فوتبال جوسازی کردن سجادی، وزیر ورزش و جوانان با اشاره به انجام دو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: با مدیریت فدراسیون و برنامه ریزی دیگر نهادهای مرتبط تیم ملی فوتبال توانست دو بازی خوب و قابل قبول را مقابل اروگوئه و سنگال انجام دهد ولی متاسفانه یکسری جریانات شروع به […]

🔻علیه تیم‌ملی فوتبال جوسازی کردن

سجادی، وزیر ورزش و جوانان با اشاره به انجام دو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: با مدیریت فدراسیون و برنامه ریزی دیگر نهادهای مرتبط تیم ملی فوتبال توانست دو بازی خوب و قابل قبول را مقابل اروگوئه و سنگال انجام دهد ولی متاسفانه یکسری جریانات شروع به جوسازی علیه تیم ملی کردند و هتاکی معدود افرادی به ملی‌پوشان حرکت بسیار زشت و زننده‌ای بود و نباید شاهد بروز اینچنین اتفاقاتی باشیم.