علی ربیعی: به‌رغم فروکش کردن فیزیکی جنبش، اما ظرفیت ذهنی آن کماکان باقی است
علی ربیعی: به‌رغم فروکش کردن فیزیکی جنبش، اما ظرفیت ذهنی آن کماکان باقی است

علی ربیعی: به‌رغم فروکش کردن فیزیکی جنبش، اما ظرفیت ذهنی آن کماکان باقی است علی ربیعی در روزنامه اعتماد نوشت:سنجش‌ها، مطالعات و شواهد رفتاری حکایت از آن دارد که به‌رغم فروکش کردن در تظاهر فیزیکی (جنبش)، ظرفیت ذهنی آن کماکان باقی است. با گذشت یک‌سال از جنبش، نگرش‌ها و تفکرات اجتماعی- سیاسی در بین روشنفکران، […]

علی ربیعی: به‌رغم فروکش کردن فیزیکی جنبش، اما ظرفیت ذهنی آن کماکان باقی است

علی ربیعی در روزنامه اعتماد نوشت:سنجش‌ها، مطالعات و شواهد رفتاری حکایت از آن دارد که به‌رغم فروکش کردن در تظاهر فیزیکی (جنبش)، ظرفیت ذهنی آن کماکان باقی است.

با گذشت یک‌سال از جنبش، نگرش‌ها و تفکرات اجتماعی- سیاسی در بین روشنفکران، کنشگران اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… دچار تغییرات قابل توجهی شده است. شواهدی از این تغییرات نگرشی در بین ایرانیان خارج از کشور و تمایل به مهاجرت متخصصان از داخل به وضوح دیده می‌شود.

در جریان ناآرامی‌ها، نگرانی در مورد مرجعیت رسانه که بارها و پیش از آن درباره آن بسیار صحبت شده بود، کاملا به رخ کشیده شد. سیاست‌های رادیو و تلویزیون در سرمایه‌گذاری برای مخاطبان محدود و تکیه بر برنامه‌ریزی‌های تحکیمی گروه اجتماعی خاص از یک طرف، از سوی دیگر اعمال سیاست‌های محدود‌کننده رسانه‌های نقاد، زمینه‌سازی برای کوچ مرجعیت رسانه شدند که در این روزها این امر کاملا آشکار و قابل احساس است.