علی مبارکی:  با حضور در لیگ کشور آذربایجان  مسیر پیشرفت برایم باز شد
علی مبارکی:  با حضور در لیگ کشور آذربایجان  مسیر پیشرفت برایم باز شد

علی مبارکی:  با حضور در لیگ کشور آذربایجان مسیر پیشرفت برایم باز شد بازیکن تیم دو اسپورتینگ لیسبون گفت: با حضور در لیگ فوتبال کشور جمهوری آذربایجان در مسیر پیشرفت قرار گرفتم. علی مبارکی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: یک فصل بسیار خوب در تیم آلیانس جمهوری آذربایجان داشتم و خیلی چیزها […]

علی مبارکی:  با حضور در لیگ کشور آذربایجان مسیر پیشرفت برایم باز شد

بازیکن تیم دو اسپورتینگ لیسبون گفت: با حضور در لیگ فوتبال کشور جمهوری آذربایجان در مسیر پیشرفت قرار گرفتم.

علی مبارکی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: یک فصل بسیار خوب در تیم آلیانس جمهوری آذربایجان داشتم و خیلی چیزها از فوتبال این کشور آموخته که قطعا در تیم فعلی ام از این تجربیات استفاده خواهم کرد.

وی گفت: فوتبال جمهوری آذربایجان در سال های اخیر پیشرفت فراوانی داشته است، اما من به دنبال تجربه جدید در فوتبال بوده و برای همین تیم دوم اسپورتینگ و فوتبال پرتغال را انتخاب کردم.