علی مبارکی: گذشته ام را فراموش نکردم
علی مبارکی: گذشته ام را فراموش نکردم

مبارکی: گذشته ام را فراموش نکردم بازیکن تیم دوم اسپورتینگ لیسبون پرتغال گفت: گذشته سخت خود را فراموش نکردم. علی مبارکی درباره تجربه زندگی تراژیک خود در دوران نوجوانی می‌گوید “من یک نوجوان از شهرستان کوچک  بودم. من نه کفش فوتبال خوب و امکانات داشتم و نه اتاق خواب خوب و مجبور بودم کار کنم […]

مبارکی: گذشته ام را فراموش نکردم

بازیکن تیم دوم اسپورتینگ لیسبون پرتغال گفت: گذشته سخت خود را فراموش نکردم.

علی مبارکی درباره تجربه زندگی تراژیک خود در دوران نوجوانی می‌گوید “من یک نوجوان از شهرستان کوچک  بودم.

من نه کفش فوتبال خوب و امکانات داشتم و نه اتاق خواب خوب و مجبور بودم کار کنم و فوتبال بازی کنم تا بتوانم خرج خودم را در بیاورم روی مبل یا مغازه می خوابیدم.

وی ادامه داد:  لحظاتی بود که من نا امید بودم  و به رویا ها فکر می کردم که به من امید انرژی می داد شاید بدترین بخش زندگی من به دوره‌ای برمی‌گشت که ساعت ۶ صبح سرکار می‌رفتم و اطمینان نداشتم که آیا تا ساعت ۳بعدظهر  چیزی برای خوردن پیدا می کنم یا نه یا به تمرین می رسم چون فوتبال دنیای من بود . این مساله واقعا به من فشار می‌آورد اما با این حال خودم وفق داده بودم….

مبارکی افزود: برای من تنها چیزی در وجودم بود امید سخت کوشی اون روزها هرگز فراموش نمی شود….