عماد افروغ: با خیزش بدون رهبر سر و کار داریم که در بهترین حالت از آن یک آنارشیست بیرون می‌آید
عماد افروغ: با خیزش بدون رهبر سر و کار داریم که در بهترین حالت از آن یک آنارشیست بیرون می‌آید

🔺️عماد افروغ: با خیزش بدون رهبر سر و کار داریم که در بهترین حالت از آن یک آنارشیست بیرون می‌آید ◽️عماد افروغ، جامعه شناس: این جماعت نوجوان و جوان هستند . جماعت رها شده‌ای هستند که به دلیل اتفاقی که در مورد مهسا امینی رخ داده به خیابان‌ها آمده‌اند. 🔹️در سال‌های گذشته ما با کسانی […]

🔺️عماد افروغ: با خیزش بدون رهبر سر و کار داریم که در بهترین حالت از آن یک آنارشیست بیرون می‌آید

◽️عماد افروغ، جامعه شناس: این جماعت نوجوان و جوان هستند . جماعت رها شده‌ای هستند که به دلیل اتفاقی که در مورد مهسا امینی رخ داده به خیابان‌ها آمده‌اند.

🔹️در سال‌های گذشته ما با کسانی که طرفدار انقلاب با سابقه انقلابی بودند، طرف بودیم. کسانی که اتصالی به خارج نداشتند. همان موقع هم با انقلاب مخملی که به آنها نسبت داده شد، مخالفت صریح خود را اعلام کردم و از آنها خواستم اسناد منابع مالی رهبران با بیگانگان را ارائه دهند، از آن سال تا کنون هنوز اسناد را پیدا نکرده‌اند.

🔹️وقتی ما کسانی را که سابقه انقلابی داشتند، طرد می‌کنیم، آن وقت نوبت به کسانی می‌رسد که هیچ وابستگی به انقلاب و نظام ندارند و رها می‌شوند .

🔹️ما اکنون با جماعت رها شده و جنبش و خیزش بدون رهبر سر و کار داریم که در بهترین حالت از آن یک آنارشیسم بیرون می‌آید. چون انسجام ندارند.

🔹️از ابتدا گفتم باید عذرخواهی می‌کردند که نکردند و هنوز هم نمی‌کنند. کسانی که به گونه‌ای درگیر این موضوع بودند از کار برکنار شوند، مجبور به استعفا شوند.

🔹️دوم، نخبگان را جمع کنند تا مشخص شود چه ضعف‌هایی در نظام ماست و برای آن راه‌حل دهند.

🔹️نکته سوم که روی آن خیلی تاکید دارم آن است که تمام امتیازات و رانت‌های تعریف شده، ملغی شود. یک میدان رقابت منصفانه و برابری را فراهم کنند و امیدی به نسل جدید بدهند که در شرایط برابر می‌توانند رقابت کنند. 

🔹️نکته چهارم، چه میزان برای جشن‌های ملی‌مان برنامه‌ریزی کرده‌ایم؟ یک بار اجازه دادند خانم‌ها به ورزشگاه بروند، چه سر و صدایی برپا شد؟ چه ایرادی دارد؟ با برخورد صرف که نمی‌توان حجاب را نشر داد. این همه قوانین ایجابی داریم، چرا سراغ آنها نمی‌روید؟ نیروی انتظامی چندین وظیفه دارد یکی از آنها این است که وجوب شرعی و قانونی حجاب را تعریف کند. فقط پلیس وظیفه‌اش این شد که برخورد کند.