عملیات ضد صهیونیستی جدید در کرانه باختری
عملیات ضد صهیونیستی جدید در کرانه باختری

🔻عملیات ضد صهیونیستی جدید در کرانه باختری 🔹منابع خبری از عملیات ضد صهیونیستی جدید در کرانه باختری خبر دادند. 🔹به گفته این منابع، نظامیان صهیونیست در نزدیکی ورودی شهرک «بیت امر» در شمال الخلیل در کرانه باختری با گلوله هدف قرار گرفتند

🔻عملیات ضد صهیونیستی جدید در کرانه باختری

🔹منابع خبری از عملیات ضد صهیونیستی جدید در کرانه باختری خبر دادند.

🔹به گفته این منابع، نظامیان صهیونیست در نزدیکی ورودی شهرک «بیت امر» در شمال الخلیل در کرانه باختری با گلوله هدف قرار گرفتند