«عنکبوت مقدس» در روسیه توقیف شد
«عنکبوت مقدس» در روسیه توقیف شد

«عنکبوت مقدس» در روسیه توقیف شد وزارت فرهنگ روسیه انتشار فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، کارگردان ایرانی- دانمارکی را در این کشور به حالت تعلیق در آورد.                       

«عنکبوت مقدس» در روسیه توقیف شد

وزارت فرهنگ روسیه انتشار فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، کارگردان ایرانی- دانمارکی را در این کشور به حالت تعلیق در آورد.