عکسی قدیمی که ابطحی از رئیسی منتشر کرد
عکسی قدیمی که ابطحی از رئیسی منتشر کرد

عکسی قدیمی که ابطحی از رئیسی منتشر کرد محمدعلی ابطحی در کانال تلگرام خود تصویری قدیمی از ابراهیم رئیسی منتشر کرد و نوشت: در ایام ریاست جمهوری آقای‌خاتمی هرچندی یکبار آخوندهای حکومتی دوطرف جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب دور هم جمع می‌شدیم.

عکسی قدیمی که ابطحی از رئیسی منتشر کرد

محمدعلی ابطحی در کانال تلگرام خود تصویری قدیمی از ابراهیم رئیسی منتشر کرد و نوشت: در ایام ریاست جمهوری آقای‌خاتمی هرچندی یکبار آخوندهای حکومتی دوطرف جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب دور هم جمع می‌شدیم.