غایبان مشهور دهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری چه کسانی بودند؟
غایبان مشهور دهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری چه کسانی بودند؟

غایبان مشهور دهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری چه کسانی بودند؟ 🔹غیبت حدود ٣٠ نفر از نمایندگان یک مجلس ٨٠ و چند نفره از جمله نکات برجسته این اجلاس بود. 🔹از جمله مشهورترین غایبین این اجلاس هم می توان از آیت الله صادق آملی لاریجانی، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری، آیت الله سید احمدرضا شاهرخی، […]

غایبان مشهور دهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری چه کسانی بودند؟

🔹غیبت حدود ٣٠ نفر از نمایندگان یک مجلس ٨٠ و چند نفره از جمله نکات برجسته این اجلاس بود.

🔹از جمله مشهورترین غایبین این اجلاس هم می توان از آیت الله صادق آملی لاریجانی، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری، آیت الله سید احمدرضا شاهرخی، آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی و آیت الله عباسعلی اختری بودند.