غرب صلاحیت اظهانظر درباره اماکن دینی قره‌باغ را ندارد
غرب صلاحیت اظهانظر درباره اماکن دینی قره‌باغ را ندارد

✴️ غرب صلاحیت اظهانظر درباره اماکن دینی قره‌باغ را ندارد 📌الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان پس از بازدید از مسجد جامع تاریخی آغدام:پس از پایان جنگ در قره‌باغ عده‌ای از رهبران کشورهای غربی درباره اماکن دینی مسیحی در این سرزمین‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. 🔻رهبران کشورهای غربی حق ابراز نگرانی درباره اماکن دینی در قره‌باغ را ندارند […]

✴️ غرب صلاحیت اظهانظر درباره اماکن دینی قره‌باغ را ندارد

📌الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان پس از بازدید از مسجد جامع تاریخی آغدام:پس از پایان جنگ در قره‌باغ عده‌ای از رهبران کشورهای غربی درباره اماکن دینی مسیحی در این سرزمین‌ها ابراز نگرانی می‌کنند.

🔻رهبران کشورهای غربی حق ابراز نگرانی درباره اماکن دینی در قره‌باغ را ندارند

🔻کسی نباید در این زمینه نگران باشد و بخصوص رهبران کشورهای غربی و آن عده از آن‌ها که احساسات اسلام هراسی را برافروختند و اهانت به مقدسات اسلامی را نادیده می‌گیرند و  حتی عاملان اهانت به این مقدسات را توجیه می‌کنند.