غرق شدن هولناک کشتی
غرق شدن هولناک کشتی

🔘 غرق شدن هولناک کشتی 🔺 خالی کردن بار کشتی‌های غول‌پیکر، کاری همیشگی در دنیاست و تقریبا در تمام شبانه روز کشتی‌های زیادی در سراسر دنیا در حال خالی کردن بار خود هستند. این کار کاملا عادی است و به سختی اتفاق غیرمنتظره‌ای در انجام آن روی می‌دهد. اما اخیرا غرق شدن یک کشتی مصری […]

🔘 غرق شدن هولناک کشتی

🔺 خالی کردن بار کشتی‌های غول‌پیکر، کاری همیشگی در دنیاست و تقریبا در تمام شبانه روز کشتی‌های زیادی در سراسر دنیا در حال خالی کردن بار خود هستند. این کار کاملا عادی است و به سختی اتفاق غیرمنتظره‌ای در انجام آن روی می‌دهد. اما اخیرا غرق شدن یک کشتی مصری در حال تخلیه بار در ترکیه، حسابی توجه‌ها را جلب کرده است.

🔺 این کشتی، در یکی از بنادر ترکیه لنگر انداخته بود و کانتینرهای روی آن تخلیه می‌شد که به یک باره، و درحالی‌که کسی انتظارش را نداشت، به پهلو می‌خوابد و چند کانتینر آن به دریا می‌افتند.

🔺  صحنه تکان خوردن این کشتی غول‌پیکر، حسابی ترسناک است و کارکنان بندر را حسابی شوکه می‌کند. خوشبختانه تمام خدمه و ملوانان این کشتی به سلامت از آن خارج شدند.