غضنفرآبادی: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت از ۴ نماینده را بررسی می‌کند
غضنفرآبادی: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت از ۴ نماینده را بررسی می‌کند

🔻غضنفرآبادی: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت از ۴ نماینده را بررسی می‌کند 🔹سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان این‌که شکایت فرمانده نیروی انتظامی از چهار نماینده به هیات نظارت رسیده است، گفت که این موضوع در جلسه بعدی هیات نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

🔻غضنفرآبادی: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت از ۴ نماینده را بررسی می‌کند

🔹سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان این‌که شکایت فرمانده نیروی انتظامی از چهار نماینده به هیات نظارت رسیده است، گفت که این موضوع در جلسه بعدی هیات نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.