غول نفتی عربستان سود یکساله خود را ۱۶۱ میلیارد دلار اعلام کرد
غول نفتی عربستان سود یکساله خود را ۱۶۱ میلیارد دلار اعلام کرد

غول نفتی عربستان سود یکساله خود را ۱۶۱ میلیارد دلار اعلام کرد 🔹«آرامکو» روز یکشنبه اعلام کرد که سود خالص سالانه این شرکت برای سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶۱.۱ میلیارد دلار بود که ۴۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

غول نفتی عربستان سود یکساله خود را ۱۶۱ میلیارد دلار اعلام کرد

🔹«آرامکو» روز یکشنبه اعلام کرد که سود خالص سالانه این شرکت برای سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶۱.۱ میلیارد دلار بود که ۴۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.