غيبت زاکانی دو‌هفته‌ای شد/ راه حل برطرف كردن آلودگى هوا باز هم بى پاسخ ماند!
غيبت زاکانی دو‌هفته‌ای شد/ راه حل برطرف كردن آلودگى هوا باز هم بى پاسخ ماند!

🎥 غيبت زاکانی دو‌هفته‌ای شد/ راه حل برطرف كردن آلودگى هوا باز هم بى پاسخ ماند! 🔹در شرايطي كه پايتخت كشور با مشكل آلودگی هوا و كمبود ناوگان حمل و نقل عمومى دست و پنجه نرم مى كند، شهردار تهران براى دومين هفته متوالى غايب اصلى برنامه شنبه اميد و افتخار بود. 🔹اين غيبت در […]

🎥 غيبت زاکانی دو‌هفته‌ای شد/ راه حل برطرف كردن آلودگى هوا باز هم بى پاسخ ماند!

🔹در شرايطي كه پايتخت كشور با مشكل آلودگی هوا و كمبود ناوگان حمل و نقل عمومى دست و پنجه نرم مى كند، شهردار تهران براى دومين هفته متوالى غايب اصلى برنامه شنبه اميد و افتخار بود.

🔹اين غيبت در حالی رخ داد كه سوالات خبرنگاران در رابطه با وضعيت هوای تهران باز هم بى پاسخ مانده است.