غیبت کاپیتان تراکتور در دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان
غیبت کاپیتان تراکتور در دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان

غیبت کاپیتان تراکتور در دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان مسعود شجاعی، کاپیتان تیم تراکتور با حکم کمیته انضباطی دو جلسه از همراهی تیمش محروم شده و به این دلیل در دیدار امروز مقابل نفت مسجدسلیمان غایب خواهد بود. باشگاه تراکتور اعتراض خود را به این حکم اعلام کرده و در تلاش است تا محرومیت کاپیتان تیم […]

غیبت کاپیتان تراکتور در دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان

مسعود شجاعی، کاپیتان تیم تراکتور با حکم کمیته انضباطی دو جلسه از همراهی تیمش محروم شده و به این دلیل در دیدار امروز مقابل نفت مسجدسلیمان غایب خواهد بود.

باشگاه تراکتور اعتراض خود را به این حکم اعلام کرده و در تلاش است تا محرومیت کاپیتان تیم را برای هفته دوم رفع کند.