غیرحضوری شدن دانشگاه های آذربایجان شرقی در روز یکشنبه
غیرحضوری شدن دانشگاه های آذربایجان شرقی در روز یکشنبه

💢 غیرحضوری شدن دانشگاه های آذربایجان شرقی در روز یکشنبه ▫️فعالیت دانشگاه ها به‌صورت غیرحضوری بوده، اما امتحانات داخلی آنها به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

💢 غیرحضوری شدن دانشگاه های آذربایجان شرقی در روز یکشنبه

▫️فعالیت دانشگاه ها به‌صورت غیرحضوری بوده، اما امتحانات داخلی آنها به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.