فارغ التحصیلی دانشجوی ۷۷ ساله از دانشگاه پیام نور مراغه
فارغ التحصیلی دانشجوی ۷۷ ساله از دانشگاه پیام نور مراغه

🔹️ فارغ التحصیلی دانشجوی ۷۷ ساله از دانشگاه پیام نور مراغه ▫️محمد شوقی دانشجویی با ۷۷ سال سن توانست در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مراغه با معدل ۱۷ فارغ التحصیل شود. ▫️وی بازنشسته ارتش است و تحصیلات کارشناسی را از مهر ۹۸ آغاز کرده بود. ▫️به مطالعه علاقمند است و در روز […]

🔹️ فارغ التحصیلی دانشجوی ۷۷ ساله از دانشگاه پیام نور مراغه

▫️محمد شوقی دانشجویی با ۷۷ سال سن توانست در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مراغه با معدل ۱۷ فارغ التحصیل شود.

▫️وی بازنشسته ارتش است و تحصیلات کارشناسی را از مهر ۹۸ آغاز کرده بود.

▫️به مطالعه علاقمند است و در روز چندین ساعت کتاب مطالعه می‌کند.