فاطمی امین: ۱۲ خودروی جدید طی امسال و سال آینده وارد بازار می‌شود
فاطمی امین: ۱۲ خودروی جدید طی امسال و سال آینده وارد بازار می‌شود

🔻فاطمی امین: ۱۲ خودروی جدید طی امسال و سال آینده وارد بازار می‌شود وزیر صمت:🔹️با اضافه شدن ۱۲ محصول جدید به سبد محصولات خودرویی کشور طی امسال و سال آینده، تمام خودروهای قدیمی از رده خارج خواهد شد. 🔹️در ماه‌های اخیر از ۱۲ محصول جدید در دستور کار خودروسازان، سه محصول تولیدی با نام‌های شاهین، […]

🔻فاطمی امین: ۱۲ خودروی جدید طی امسال و سال آینده وارد بازار می‌شود

وزیر صمت:🔹️با اضافه شدن ۱۲ محصول جدید به سبد محصولات خودرویی کشور طی امسال و سال آینده، تمام خودروهای قدیمی از رده خارج خواهد شد.

🔹️در ماه‌های اخیر از ۱۲ محصول جدید در دستور کار خودروسازان، سه محصول تولیدی با نام‌های شاهین، آریا و اطلس رونمایی شده است.