فاکتور تردمیلِ مدیرِ شهرداری
فاکتور تردمیلِ مدیرِ شهرداری

🔹فاکتور تردمیلِ مدیرِ شهرداری یاسین بجانی، عضو شورای شهر تبریز:اکثر ادارات و سازمان‌ها پرسنل خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌دهند تا به هنگام مراجعه به مراکز درمانی به راحتی از خدمات استفاده کنند ◽️ولی در مجموعه شهرداری ما تنها یک کمیته رفاه را داریم که کارمندان گله‌مند هستند، این در حالی است که […]

🔹فاکتور تردمیلِ مدیرِ شهرداری

یاسین بجانی، عضو شورای شهر تبریز:اکثر ادارات و سازمان‌ها پرسنل خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌دهند تا به هنگام مراجعه به مراکز درمانی به راحتی از خدمات استفاده کنند

◽️ولی در مجموعه شهرداری ما تنها یک کمیته رفاه را داریم که کارمندان گله‌مند هستند، این در حالی است که برخی مدیران فاکتور تردمیل خریداری شده خود را به کمیته رفاه می‌فرستند

◽️از شهردار تبریز خواهشمندیم به این موضوع رسیدگی کنند تا تمامی کارکنان از خدمات درمانی به راحتی استفاده کنند.