فرانسه: تعلل ایران در حصول توافق هسته ای
فرانسه: تعلل ایران در حصول توافق هسته ای

فرانسه: تعلل ایران در حصول توافق هسته ای/ابتکار عمل دیگری برای خروج از بن‌بست در مذاکرات رفع تحریم‌ها وجود ندارد 🔹کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه گفت که پیشنهاد بهتری برای حصول توافق در وین روی میز نیست و این به ایران بستگی دارد که تصمیمات درست را اتخاذ کند. 🔹وی با اشاره به پیش‌نویس […]

فرانسه: تعلل ایران در حصول توافق هسته ای/ابتکار عمل دیگری برای خروج از بن‌بست در مذاکرات رفع تحریم‌ها وجود ندارد

🔹کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه گفت که پیشنهاد بهتری برای حصول توافق در وین روی میز نیست و این به ایران بستگی دارد که تصمیمات درست را اتخاذ کند.

🔹وی با اشاره به پیش‌نویس توافق پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین اضافه کرد که ابتکار عمل دیگری برای خروج از بن‌بست در مذاکرات رفع تحریم‌ها وجود ندارد.