فردا؛ آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
فردا؛ آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

فردا؛ آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی 🔹انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی فردا، شنبه ۱۱ تیر پایان می یابد. 🔹داوطلبان باید کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت‌نام خود را تهیه کرده و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند. 🔹به داوطلبان توصیه می شود ابتدا […]

فردا؛ آخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

🔹انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی فردا، شنبه ۱۱ تیر پایان می یابد.

🔹داوطلبان باید کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت‌نام خود را تهیه کرده و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.

🔹به داوطلبان توصیه می شود ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.