فرشاد مومنی:تا کی می‌خواهید به این روند ادامه دهید؟
فرشاد مومنی:تا کی می‌خواهید به این روند ادامه دهید؟

فرشاد مومنی، اقتصاددان: طی ١١ ماه حداقل دستمزد نیروی کار از ٢۵٣ دلار به ١٢٢ دلار رسیده/ تا کی می‌خواهید به این روند ادامه دهید؟ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) گفت: بسیاری از اقدامات خطرساز با نام عدالت صورت می‌گیرد. چقدر غم‌انگیز است که کسانی با ژست‌های خاص می‌آیند و می‌گویند مگر آدم […]

فرشاد مومنی، اقتصاددان: طی ١١ ماه حداقل دستمزد نیروی کار از ٢۵٣ دلار به ١٢٢ دلار رسیده/ تا کی می‌خواهید به این روند ادامه دهید؟

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) گفت: بسیاری از اقدامات خطرساز با نام عدالت صورت می‌گیرد.

چقدر غم‌انگیز است که کسانی با ژست‌های خاص می‌آیند و می‌گویند مگر آدم عاقل با مولدسازی مخالف می‌کند؟ مگر شما تاکنون به قاعده آدم عاقل عمل کرده‌اید که بر اساس آن تصمیم جدیدتان را حمل بر صحت کنیم؟

وقتی اینها در سال ١۴٠١ می خواستند شوک بزرگی را به نیازهای اساسی مردم وارد کنند، از عنوان مبارزه با رانت و برقراری عدالت استفاده کردند.

در طول تاریخ بشر سابقه نداشته که کسی بگوید من می خواهم با سیاست تورم‌زا عدالت برقرار کنم.

در همین چند ماه که این اتفاق رخ داد، حداقل دستمزد نیروی کار ما که در ابتدای فروردین ١۴٠١ حدود ٢۵٣ دلار بود بعد از ١١ ماه به ١٢٢ دلار رسید. این فقر و فلاکت را تا کجا می‌خواهید ادامه دهید.