فرصتی بنام تعطیلات
فرصتی بنام تعطیلات

فرصتی بنام تعطیلات 🔸تراکتور در بازی اول خود مقابل نفت مسجد سلیمان نشان داد که بازیکنانش ناهماهنگ بوده و در سیستم ۳۵۲ کاملا گنگ و نا آشنا هستند.بهرحال بازی دیروز تمام شد و کادر فنی باید تمام لحظات بازی دیروز را آنالیز کرده و به فکر رفع نقاط ضعف تیم باشد. 🔸حال که لیگ برتر […]

فرصتی بنام تعطیلات

🔸تراکتور در بازی اول خود مقابل نفت مسجد سلیمان نشان داد که بازیکنانش ناهماهنگ بوده و در سیستم ۳۵۲ کاملا گنگ و نا آشنا هستند.
بهرحال بازی دیروز تمام شد و کادر فنی باید تمام لحظات بازی دیروز را آنالیز کرده و به فکر رفع نقاط ضعف تیم باشد.

🔸حال که لیگ برتر بخاطر بازی تیم ملی چند روزی تعطیل است پس فرصت خوبی برای منصوریان و شاگردانش است که ابتدا با انجام بازی های تداراکاتی زیاد هماهنگی بین بازیکنان تیمش را به اوج برساند و در کنار آن نا آشنایی بازیکنان با سیستم جدید را رفع کند و حتی در صورت لزوم سیستم دیگری را مورد استفاده قرار دهد.

🔸این وقفه کوتاه مدت فرصت خوبی برای افزایش آمادگی بدنی بازیکنان نیز هست تا مبادا در ادامه بازیها با افت بدنی تراکتور ضربه بخورد و همچنین در این مدت باید مشکل ساختار هجومی تیم رفع گردد تا بلکه بدین ترتیب بحث گلزنی تیم حل شود چون تراکتور دیروز در محوطه حریف برتری عددی نداشت و مهمتر از همه در تمام ضربات ایستگاهی و کرنر ها نیز هیچ برنامه و دقت خاصی دیده نمیشد.