فرصت ۶ ماهه برای حل مشکلات زیست محیطی رودخانه ارس
فرصت ۶ ماهه برای حل مشکلات زیست محیطی رودخانه ارس

فرصت ۶ ماهه برای حل مشکلات زیست محیطی رودخانه ارس معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور از فرصت ۶ ماهه برای حل مشکلات زیست محیطی رودخانه ارس خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز، رسول رحیمی با اشاره به تهدیدهای آلودگی رودخانه ارس و همجواری آن با ۴ استان شمالغرب، از تشکیل قرارگاه عملیاتی پدافند […]

فرصت ۶ ماهه برای حل مشکلات زیست محیطی رودخانه ارس

فرصت ۶ ماهه برای حل مشکلات زیست محیطی رودخانه ارس

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور از فرصت ۶ ماهه برای حل مشکلات زیست محیطی رودخانه ارس خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوز، رسول رحیمی با اشاره به تهدیدهای آلودگی رودخانه ارس و همجواری آن با ۴ استان شمالغرب، از تشکیل قرارگاه عملیاتی پدافند پرتوی شهید باکری به مرکزیت استان آذربایجان‌شرقی و دانشکده پرتوی دانشگاه تبریز به عنوان معین این قرارگاه جهت رصد، پایش، پیش‌بینی و پیشگیری از تهدیدهای پرتوی خبر داد.

وی با اشاره به آلودگی زیست محیطی رودخانه ارس و تهدیدهای ناشی از آن، اظهار کرد: دستگاه‌های استانی با هم‌افزایی بیشتر و بهتر و با کمک سازمان پدافند غیرعامل کشور باید در ۶ ماه آینده تمام مشکلات زیستی این رودخانه را حل کنند.

وی تاکید کرد: خط قرمز پدافند غیرعامل مردم هستند و کاهش آسیب‌پذیری و مصون‌سازی که به مردم مرتبط است هدف اصلی ماست.

رحیمی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاه تبریز در پیشگیری از تهدیدهای زیست محیطی و دیگر آلودگی‌های مرتبط، بر تشکیل کارگروه ویژه در این خصوص تاکید کرد.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین اهتمام مدیران استان بر هزینه کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف پدافند غیرعامل را مورد تأکید قرار داد.