فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) تهران: مردم همواره پشتیبان انقلاب و ولایت فقیه هستند
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) تهران: مردم همواره پشتیبان انقلاب و ولایت فقیه هستند

🔻فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) تهران: مردم همواره پشتیبان انقلاب و ولایت فقیه هستند سردار ذوالقدر: این ملت همواره پشتیبان اسلام عزیز، انقلاب عزیز و پشتیبان ولایت فقیه هستند و خواهند بود، این امت، امت اسلام هستند. 🔹بسیاری از این افراد در روز در حال کسب و کار و تولید هستند و غیبت این افراد سبب […]

🔻فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) تهران: مردم همواره پشتیبان انقلاب و ولایت فقیه هستند

سردار ذوالقدر: این ملت همواره پشتیبان اسلام عزیز، انقلاب عزیز و پشتیبان ولایت فقیه هستند و خواهند بود، این امت، امت اسلام هستند.

🔹بسیاری از این افراد در روز در حال کسب و کار و تولید هستند و غیبت این افراد سبب سو استفاده برخی از افراد می‌شوند.