فرمانده سپاه قزوین: اگر آمریکایی ها از ما نمی ترسیدند به سطل های زباله و جوانان منحرف شده کف خیابان متوسل نمی شدند
فرمانده سپاه قزوین: اگر آمریکایی ها از ما نمی ترسیدند به سطل های زباله و جوانان منحرف شده کف خیابان متوسل نمی شدند

🔻فرمانده سپاه قزوین: اگر آمریکایی ها از ما نمی ترسیدند به سطل های زباله و جوانان منحرف شده کف خیابان متوسل نمی شدند سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) قزوین: چین در حوزه اقتصادی، روسیه در حوزه نظامی و ایران به عنوان یک قدرت جدید، مایه نگرانی آمریکا شده‌اند. 🔹اگر آمریکایی ها از […]

🔻فرمانده سپاه قزوین: اگر آمریکایی ها از ما نمی ترسیدند به سطل های زباله و جوانان منحرف شده کف خیابان متوسل نمی شدند

سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) قزوین: چین در حوزه اقتصادی، روسیه در حوزه نظامی و ایران به عنوان یک قدرت جدید، مایه نگرانی آمریکا شده‌اند.

🔹اگر آمریکایی ها از ما نمی ترسیدند به سطل های زباله، جوانان منحرف شده کف خیابان، گرسنگان انگلیسی و بیچارگان در حاشیه خلیج فارس متوسل نمی شدند

🔹امروز عده ای خارج نشین که شعار آزادی برای ملت ما سر می دهند جز نوکری دشمنان ملت ایران کار دیگری بلد نیستند. زمستان سخت اروپا بلایی به سرتان می آورد که همه عمر پشیمان می شوید.