فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد:امروزه بیچاره‌ و مظلوم‌ترین زنان در اروپا هستند
فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد:امروزه بیچاره‌ و مظلوم‌ترین زنان در اروپا هستند

فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد:امروزه بیچاره‌ و مظلوم‌ترین زنان در اروپا هستند؛ هیچ مدافعی ندارند پلیس و قوانین در اروپا همه علیه زنان است زنان در ایران اسلامی از کار، شغل و احترام خاصی برخوردار هستند سردار حمید خرمدل فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد: امروزه بیچاره‌ و مظلوم‌ترین زنان در اروپا هستند، بیشترین ظلم […]

فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد:امروزه بیچاره‌ و مظلوم‌ترین زنان در اروپا هستند؛ هیچ مدافعی ندارند پلیس و قوانین در اروپا همه علیه زنان است زنان در ایران اسلامی از کار، شغل و احترام خاصی برخوردار هستند

سردار حمید خرمدل فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد: امروزه بیچاره‌ و مظلوم‌ترین زنان در اروپا هستند، بیشترین ظلم و جنایت علیه زنان صورت می‌گیرد اما هیچ مدافعی ندارند و پلیس و قوانین در اروپا همه علیه زنان است.

🔹زنان در ایران اسلامی از کار، شغل و احترام خاصی برخوردار هستند، دین، قوانین، حاکمیت، مردم و خانواده‌ همه حامی زنان ایران هستند.