فرمانده نیروهای روسی واگنر: ضدحمله اوکراین آغاز شد
فرمانده نیروهای روسی واگنر: ضدحمله اوکراین آغاز شد

فرمانده نیروهای روسی واگنر: ضدحمله اوکراین آغاز شد/ عملیات آنها متاسفانه تا حدی موفقیت آمیز بود یوگنی پریگوژین (Yevgeny Prigozhin)، بنیانگذار گروه شبه‌نظامی روس “واگنر”، امروز در پیامرسان اجتماعی تلگرام خبر داد که واحدهای اوکراینی ضدحمله خود را آغاز کرده و از جناحین به باخموت نزدیک می‌شوند.                       

فرمانده نیروهای روسی واگنر: ضدحمله اوکراین آغاز شد/ عملیات آنها متاسفانه تا حدی موفقیت آمیز بود

یوگنی پریگوژین (Yevgeny Prigozhin)، بنیانگذار گروه شبه‌نظامی روس “واگنر”، امروز در پیامرسان اجتماعی تلگرام خبر داد که واحدهای اوکراینی ضدحمله خود را آغاز کرده و از جناحین به باخموت نزدیک می‌شوند.