فرمانده واگنر: آماد‌ه‌ایم برای مردم روسیه بمیریم
فرمانده واگنر: آماد‌ه‌ایم برای مردم روسیه بمیریم

فرمانده واگنر: آماد‌ه‌ایم برای مردم روسیه بمیریم / ما میهن‌پرستان سرزمین خود هستیم / هیچ‌کس تسلیم نمی‌شود / نمی‌خواهیم کشور با فساد، نیرنگ و بروکراسی به راه خود ادامه دهد در خصوص خیانت به سرزمین مادری، رئیس‌جمهور کاملاً اشتباه می‌کند. ما میهن‌پرستان سرزمین خود هستیم. ما به عنوان تمامی اعضای شرکت خصوصی نظامی واگنر جنگیده‌ایم […]

فرمانده واگنر: آماد‌ه‌ایم برای مردم روسیه بمیریم / ما میهن‌پرستان سرزمین خود هستیم / هیچ‌کس تسلیم نمی‌شود / نمی‌خواهیم کشور با فساد، نیرنگ و بروکراسی به راه خود ادامه دهد

فرمانده واگنر: آماد‌ه‌ایم برای مردم روسیه بمیریم / ما میهن‌پرستان سرزمین خود هستیم / هیچ‌کس تسلیم نمی‌شود / نمی‌خواهیم کشور با فساد، نیرنگ و بروکراسی به راه خود ادامه دهد

در خصوص خیانت به سرزمین مادری، رئیس‌جمهور کاملاً اشتباه می‌کند. ما میهن‌پرستان سرزمین خود هستیم. ما به عنوان تمامی اعضای شرکت خصوصی نظامی واگنر جنگیده‌ایم و مبارزه می‌کنیم. هیچ‌کس به درخواست رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه FBS یا هرکس دیگری خود را تسلیم نمی کند زیرا نمی‌خواهیم کشور با فساد، نیرنگ و بروکراسی به راه خود ادامه دهد.

«واگنی پریگوژین» رهبر گروه شبه نظامی واگنر در بیانیه ای شدیدالحن به اظهارات پوتین واکنش نشان داد.

به گزارش فارس، وی گفت:‌ «در خصوص خیانت به سرزمین مادری، رئیس‌جمهور کاملاً اشتباه می‌کند. ما میهن‌پرستان سرزمین خود هستیم. ما بعنوان تمامی اعضای شرکت خصوصی نظامی واگنر جنگیده‌ایم و مبارزه می‌کنیم. هیچ‌کس به درخواست رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه FBS یا هرکس دیگری خود را تسلیم نمی کند زیرا نمی‌خواهیم کشور با فساد، نیرنگ و بروکراسی به راه خود ادامه دهد».

رهبر واگنر ادامه داد: «وقتی در آفریقا جنگیدیم به ما گفته شد به آفریقا نیاز داریم اما بعد از آن به حال خود رها شد زیرا آن‌ها تمام پول‌هایی که قرار بود برای کمک استفاده شود، به سرقت بردند. وقتی به ما گفته شد در جنگ با اوکراین هستیم، ما رفتیم و نبرد کردیم، اما بعداً‌ مشخص شد که تمام مهمات و تسلیحات و پول‌هایی که قرار بود به آن‌جا برود، به سرقت رفته است».

وی سپس با انتقاد از دولت روسیه گفت: «همه جا بروکراسی است و راه نجاتی برای خودشان و روزی است که کسی وارد مسکو می‌شود. در حال حاضر آن‌ها دیگر در حال نجات چیزی نیستند بلکه با هواپیماها و بالگردها، ستون‌ها را هدف قرار می‌دهند و هر آن‌چه را بتوانند هدف قرار می‌دهند. به همین دلیل است که ما میهن‌پرست هستیم و آن‌هایی که امروز مخالف ما هستند، آن‌هایی هستند که اطراف تفاله جمع شده‌اند».