فرهنگی، نماینده تبریز: طرح مجلس در مورد عایدی سرمایه مردم را نگران کرد
فرهنگی، نماینده تبریز: طرح مجلس در مورد عایدی سرمایه مردم را نگران کرد

فرهنگی، نماینده تبریز: طرح مجلس در مورد عایدی سرمایه مردم را نگران کرد در استان ما تقاضای اسکناس به چهار برابر رسید! افزایش عجیبی بود؛ مردم سعی داشتند پولشان در بانک نماند. مجلس و دولت در دو سال اخیر مرتب به نقدینگی اضافه کردند. کالابرگ را حذف کردند. سوء مدیریت‌ها خیلی آزار دهنده است. دولت […]

فرهنگی، نماینده تبریز: طرح مجلس در مورد عایدی سرمایه مردم را نگران کرد

در استان ما تقاضای اسکناس به چهار برابر رسید! افزایش عجیبی بود؛ مردم سعی داشتند پولشان در بانک نماند.

مجلس و دولت در دو سال اخیر مرتب به نقدینگی اضافه کردند.

کالابرگ را حذف کردند.

سوء مدیریت‌ها خیلی آزار دهنده است.

دولت باید در برخی جایگاه‌ها تجدیدنظر کند؛ خودش باید افراد مناسب بیاورد.