فرودگاه تبریز پیشتاز رشد پرواز و جابجایی مسافر در تیر ماه ۱۴۰۱
فرودگاه تبریز پیشتاز رشد پرواز و جابجایی مسافر در تیر ماه ۱۴۰۱

📢 همزمان با کاهش آمار پرواز و مسافر فرودگاههای پرترافیک کشور/  فرودگاه تبریز پیشتاز رشد پرواز و جابجایی مسافر در تیر ماه ۱۴۰۱ آمار پرواز و جابجایی مسافر در تیر ماه ۱۴۰۱ در کلیه فرودگاههای کشور  ، حکایت از رشد چشمگیر شاخص های آماری فرودگاه تبریز در بین فرودگاههای بزرگ کشور دارد. مدیرکل فرودگاههای استان […]

📢 همزمان با کاهش آمار پرواز و مسافر فرودگاههای پرترافیک کشور/  فرودگاه تبریز پیشتاز رشد پرواز و جابجایی مسافر در تیر ماه ۱۴۰۱

آمار پرواز و جابجایی مسافر در تیر ماه ۱۴۰۱ در کلیه فرودگاههای کشور  ، حکایت از رشد چشمگیر شاخص های آماری فرودگاه تبریز در بین فرودگاههای بزرگ کشور دارد.

مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی در این خصوص گفت : بر اساس آمار منتشر شده از سوی ” گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران” کل پروازهای فرودگاه تبریز در تیر ماه سالجاری ، تعداد ۱۱۰۹ پرواز بوده است که نسبت به ۱۰۳۱ پرواز خرداد ماه ، از رشدی ۸ درصدی برخوردار بوده است.

رامین آذری افزود: در همین مدت ، تعداد مسافر جابجاشده فرودگاه تبریز از ۱۲۹۰۳۳ به ۱۳۳۵۳۳ نفر رسیده است که نشان از رشدی ۳ درصدی دارد و میزان بار جابجاشده نیز با ثبت عدد ۱۲۲۶۷۳۱ کیلوگرم ۱۰ درصد رشد را تجربه کرده است.

وی افزود: رشد شاخص های سه گانه آماری فرودگاه تبریز در تیر ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز قابل مشاهده است بطوریکه آمار پرواز ، مسافر و بار فرودگاه تبریز به ترتیب ۷ ، ۳۰ و ۴۳ درصد نسبت به تیر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

مدیر ارشد حمل و نقل هوایی استان افزود: شاخص های مثبت آماری فرودگاه تبریز در حالی بدست آمده است که بر اساس آمار منشر شده  ، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در کنار فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد تنها فرودگاهها با شاخص مثبت در بین ۷ فرودگاه پر ترافیک و بزرگ کشور بوده اند.

آذری در خصوص پر تقاضا ترین مسیرهای فرودگاه تبریز هم گفت: در تیر ماه سالجاری ،  مسیر تبریز – مهرآباد و بالعکس با ۵۳۰ پرواز پنجمین مسیر داخلی و مسیر تبریز  به شهر استانبول و بالعکس با ۱۴۰ پرواز چهارمین مسیر خارجی پر ترافیک فرودگاههای تحت مالکیت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بوده است.