فروش ارز اربعین به سرپرست خانواده در بانک صادرات ایران امکان‌پذیر شد
فروش ارز اربعین به سرپرست خانواده در بانک صادرات ایران امکان‌پذیر شد

فروش ارز اربعین به سرپرست خانواده در بانک صادرات ایران امکان‌پذیر شد 🔹سرپرستان خانواده‌های عازم راهپیمایی عظیم اربعین حسینی می‌توانند از شعب منتخب ارزی بانک صادرات ایران به صورت یکجا برای اعضای خانواده، ارز خریداری کنند. 🔹شعب منتخب ارزی بانک صادرات ایران در استان‌های همدان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان تا ساعت ٢٠ نسبت به ارائه […]

فروش ارز اربعین به سرپرست خانواده در بانک صادرات ایران امکان‌پذیر شد

🔹سرپرستان خانواده‌های عازم راهپیمایی عظیم اربعین حسینی می‌توانند از شعب منتخب ارزی بانک صادرات ایران به صورت یکجا برای اعضای خانواده، ارز خریداری کنند.

🔹شعب منتخب ارزی بانک صادرات ایران در استان‌های همدان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان تا ساعت ٢٠ نسبت به ارائه خدمات به زائران اقدام خواهند کرد.

🔹تاکنون ٧ هزار و ٣٣۵ نفر از متقاضیان، دینار و دلار مورد نیاز خود برای سفر اربعین را از بانک صادرات ایران تهیه کرده‌اند.