فروش داروی «ایلیا» در شبکه‌های اجتماعی و عوارض شدید منجر به نابینایی
فروش داروی «ایلیا» در شبکه‌های اجتماعی و عوارض شدید منجر به نابینایی

🔻فروش داروی «ایلیا» در شبکه‌های اجتماعی و عوارض شدید منجر به نابینایی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:با توجه به اینکه داروی Eylea  (Aflibercept) ۴۰ mg/ml یخچالی بوده و شرایط نگهداری آن بسیار حائز اهمیت است، تهیه و مصرف این دارو از شبکه‌های اجتماعی منجر به عوارض شدید از جمله […]

🔻فروش داروی «ایلیا» در شبکه‌های اجتماعی و عوارض شدید منجر به نابینایی

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:با توجه به اینکه داروی Eylea  (Aflibercept) ۴۰ mg/ml یخچالی بوده و شرایط نگهداری آن بسیار حائز اهمیت است، تهیه و مصرف این دارو از شبکه‌های اجتماعی منجر به عوارض شدید از جمله نابینایی می‌شود.