فروش داروی ضدبارداری در داروخانه‌ها ممنوع است؟
فروش داروی ضدبارداری در داروخانه‌ها ممنوع است؟

فروش داروی ضدبارداری در داروخانه‌ها ممنوع است؟ 🔹اخیراً مطلبی در فضای مجازی منتشر شده که در آن ادعا می‌شود «فروش داروهای ضدبارداری در داروخانه‌ها ممنوع است و برای داروخانه‌ها بازرسی نامحسوس گذاشته شده که هیچ فردی نتواند بدون نسخه پزشک، داروی ضدبارداری دریافت کند» 🔹مشاور امور رسانه‌ای سازمان غذا و دارو فروش: داروهای ضدبارداری ممنوع […]

فروش داروی ضدبارداری در داروخانه‌ها ممنوع است؟

🔹اخیراً مطلبی در فضای مجازی منتشر شده که در آن ادعا می‌شود «فروش داروهای ضدبارداری در داروخانه‌ها ممنوع است و برای داروخانه‌ها بازرسی نامحسوس گذاشته شده که هیچ فردی نتواند بدون نسخه پزشک، داروی ضدبارداری دریافت کند»

🔹مشاور امور رسانه‌ای سازمان غذا و دارو فروش: داروهای ضدبارداری ممنوع نیست بلکه داروخانه‌ها نباید این دارو را به صورت آزاد و بدون نسخه پزشک، در اختیار افراد قرار دهند.