فروش ربع سکه بورسی با قیمت‌های عجیب و غریب؛ ۷ میلیون بالاتر از بازار آزاد
فروش ربع سکه بورسی با قیمت‌های عجیب و غریب؛ ۷ میلیون بالاتر از بازار آزاد

فروش ربع سکه بورسی با قیمت‌های عجیب و غریب؛ ۷ میلیون بالاتر از بازار آزاد فروش ربع سکه بورسی درحالی امروز هم ادامه داشت که ۴۰ ربع سکه در قیمت ۱۶ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان فروخته شد! آنهم درحالی که قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.‌‌

فروش ربع سکه بورسی با قیمت‌های عجیب و غریب؛ ۷ میلیون بالاتر از بازار آزاد

فروش ربع سکه بورسی درحالی امروز هم ادامه داشت که ۴۰ ربع سکه در قیمت ۱۶ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان فروخته شد! آنهم درحالی که قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.‌‌