فروش لباس مدارس بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است
فروش لباس مدارس بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است

فروش لباس مدارس بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام:فروش اجباری لباس فرم مدارس بالاتر از نرخ مصوب تخلف و ممنوع است. 🔹مدارس دولتی و غیردولتی لباس فرم مدارس را با نرخ مصوب به خانواده‌ها ارائه کنند. 🔹با توجه به اینکه فروش اجباری یا گرانتر از نرخ مصوب […]

فروش لباس مدارس بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام:فروش اجباری لباس فرم مدارس بالاتر از نرخ مصوب تخلف و ممنوع است.

🔹مدارس دولتی و غیردولتی لباس فرم مدارس را با نرخ مصوب به خانواده‌ها ارائه کنند.

🔹با توجه به اینکه فروش اجباری یا گرانتر از نرخ مصوب تخلف صنفی به شمار می‌رود؛ با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد قانونی می‌شود.