فریاد مردم برای برکناری تاج و بی‌توجهی مسؤلین!
فریاد مردم برای برکناری تاج و بی‌توجهی مسؤلین!

فریاد مردم برای برکناری تاج و بی‌توجهی مسؤلین! 🔹مخالفت ۹۰ درصدی مردم با  تاج به یک یا دو نظرسنجی محدود نمی‌شود، در تمام نظرسنجی‌ها و بیانیه‌های منتشر شده، ریاست تاج به شدت مورد مخالفت مردم قرار گرفته است. 🔹با وجود این شدت نفرت افکار عمومی، هنوز دولت انقلابی و قوه قضاییه هیچ واکنش موثری نشان […]

فریاد مردم برای برکناری تاج و بی‌توجهی مسؤلین!

🔹مخالفت ۹۰ درصدی مردم با  تاج به یک یا دو نظرسنجی محدود نمی‌شود، در تمام نظرسنجی‌ها و بیانیه‌های منتشر شده، ریاست تاج به شدت مورد مخالفت مردم قرار گرفته است.

🔹با وجود این شدت نفرت افکار عمومی، هنوز دولت انقلابی و قوه قضاییه هیچ واکنش موثری نشان نداده است!