فریدون مجلسی: غرب به نتیجه نهایی رسیده و از احیای برجام ناامید شده است
فریدون مجلسی: غرب به نتیجه نهایی رسیده و از احیای برجام ناامید شده است

فریدون مجلسی: غرب به نتیجه نهایی رسیده و از احیای برجام ناامید شده است تحلیلگر مسائل سیاست خارجی:مانند شرایطی که پیش از برجام پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفت و با تبدیل کردن این موضوع به تهدید صلح و امنیت جهان موجب صدور قطعنامه علیه ایران شدند. امروز نیز معتقدم غرب به این […]

فریدون مجلسی: غرب به نتیجه نهایی رسیده و از احیای برجام ناامید شده است

تحلیلگر مسائل سیاست خارجی:مانند شرایطی که پیش از برجام پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفت و با تبدیل کردن این موضوع به تهدید صلح و امنیت جهان موجب صدور قطعنامه علیه ایران شدند. امروز نیز معتقدم غرب به این نتیجه نهایی رسیده و از احیای برجام ناامید شده است.

🔹«گزینه نظامی» همواره به عنوان گزینه نهایی در اظهارات مقامات آمریکایی برای مقابله با ایران مطرح بوده است و در صورت عملی شدن این گزینه، ایالات متحده با ائتلافی که در جنوب با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و در شمال با آذرباجان و ترکیه دارد و همچنین حضور ناوگان خود در خلیج فارس تلاش کرده تحرکات تهدید آمیز خود را حفظ کند