فصیحی رکورد ملی دو صدمتر را در قونیه شکست
فصیحی رکورد ملی دو صدمتر را در قونیه شکست

فصیحی رکورد ملی دو صدمتر را در قونیه شکست 🔹در جریان مسابقات دو و میدانی پنجمین دوره از بازی‌های کشورهای اسلامی فرزانه فصیحی بار دیگر رکورد ملی ۱۰۰ متر را شکست و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

فصیحی رکورد ملی دو صدمتر را در قونیه شکست

🔹در جریان مسابقات دو و میدانی پنجمین دوره از بازی‌های کشورهای اسلامی فرزانه فصیحی بار دیگر رکورد ملی ۱۰۰ متر را شکست و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.