فعالیت ادارات باید نوبت‌بندی شود
فعالیت ادارات باید نوبت‌بندی شود

فرماندار تبریز:پیشنهاد خود برای تغییر ساعات کاری ادارات را به استانداری و ستاد مقابله با کرونای آذربایجان شرقی ارایه می دهیم تا در این زمینه تصمیمات عاجل و مقتضی اتخاذ شود. ▫پیشنهاد ما در این زمینه این است که ساعات کاری ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان تبریز تا ۱۶ عصر ادامه داشته […]

فرماندار تبریز:پیشنهاد خود برای تغییر ساعات کاری ادارات را به استانداری و ستاد مقابله با کرونای آذربایجان شرقی ارایه می دهیم تا در این زمینه تصمیمات عاجل و مقتضی اتخاذ شود.

▫پیشنهاد ما در این زمینه این است که ساعات کاری ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان تبریز تا ۱۶ عصر ادامه داشته باشد تا از تمرکز مردم در این دوایر به دلیل کاهش ساعات کاری جلوگیری به عمل آید.

▫همچنین برای کاهش انتشار و انتقال ویروس کرونا می توان ساعات کاری کارمندان و پرسنل اداری را بر اساس حضور آنها در محل کار تنظیم کرد به گونه ای که هر کارمند با ساعات کاری مشخص و کمتر از حد معمول در محل کار خود حضور داشته باشد.