فعالیت مدارس استان اردبیل روز دوشنبه ۲۶ دی ماه حضوری خواهد بود
فعالیت مدارس استان اردبیل روز دوشنبه ۲۶ دی ماه حضوری خواهد بود

فعالیت مدارس استان اردبیل روز دوشنبه ۲۶ دی ماه حضوری خواهد بود 🔺روز دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ در استان اردبیل، فعالیت های آموزشی کلیه مدارس طبق برنامه و بصورت حضوری برگزار خواهد شد. روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل

فعالیت مدارس استان اردبیل روز دوشنبه ۲۶ دی ماه حضوری خواهد بود

🔺روز دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ در استان اردبیل، فعالیت های آموزشی کلیه مدارس طبق برنامه و بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل