فعال محیط زیست: سدسازی‌های ترکیه می‌تواند میزان ورودی آب به ارس را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش دهد
فعال محیط زیست: سدسازی‌های ترکیه می‌تواند میزان ورودی آب به ارس را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش دهد

🔻فعال محیط زیست: سدسازی‌های ترکیه می‌تواند میزان ورودی آب به ارس را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش دهد/ پروژه داپ صدمات جدی به شمال غرب کشور و محدوده حوزه ارس وارد می‌کند محمد درویش، فعال و کنشگر محیط زیست: هدف ترکیه این است که بارگزاری‌ها را روی حوزه آبخیز ارس افزایش دهد که دارد […]

🔻فعال محیط زیست: سدسازی‌های ترکیه می‌تواند میزان ورودی آب به ارس را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش دهد/ پروژه داپ صدمات جدی به شمال غرب کشور و محدوده حوزه ارس وارد می‌کند

محمد درویش، فعال و کنشگر محیط زیست: هدف ترکیه این است که بارگزاری‌ها را روی حوزه آبخیز ارس افزایش دهد که دارد چندین سد بزرگ را آنجا می‌سازد. ما بار‌ها نسبت به این ماجرا هشدار داده‌ایم که این مسئله می‌تواند بحران جدی را در دشت مغان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذبایجان غربی و دریای خزر ایجاد کند

🔹ترکیه دارد حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب مخزن می‌زند و این می‌تواند آورد طبیعی ارس را که وارد ایران می‌شد را به شدت کاهش دهد. رقم ۲۵ تا ۳۰ درصد که اتاق ایران اعلام کرده، رقم خوش بینانه‌ای است. این رقم می‌تواند بیش از ۵۰ درصد هم شود.