فغانی در جام جهانی چقدر دستمزد گرفت؟
فغانی در جام جهانی چقدر دستمزد گرفت؟

فغانی در جام جهانی چقدر دستمزد گرفت؟ 🔹علیرضا فغانی نماینده شایسته داوری ایران در جام جهانی بود که هر چند زودتر از حد انتظار از گردونه قضاوت خارج شد اما با دو دیداری که قضاوت کرد ٧۶ هزار دلار درآمد ( نزدیک به ٣ میلیارد تومان) درآمد به دست آورد. 🔹فغانی که دو قضاوت در […]

فغانی در جام جهانی چقدر دستمزد گرفت؟

🔹علیرضا فغانی نماینده شایسته داوری ایران در جام جهانی بود که هر چند زودتر از حد انتظار از گردونه قضاوت خارج شد اما با دو دیداری که قضاوت کرد ٧۶ هزار دلار درآمد ( نزدیک به ٣ میلیارد تومان) درآمد به دست آورد.

🔹فغانی که دو قضاوت در مرحله گروهی داشت، ۶ هزار دلار دریافت کرد که به همراه مبلغ اولیه مجموعا ٧۶ هزار دلار درآمد داشت.

🔹 هرچند که اگر اشتباه داوران VAR در صحنه جنجالی بازی پرتغال – اروگوئه منجر به حذف او نمی شد این درامد می توانست از ١٠٠ هزار دلار هم فراتر باشد.