فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی به روزرسانی شد
فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی به روزرسانی شد

🔻فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی به روزرسانی شد 🔹فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی که در پایان سه ماه اول امسال مورد بررسی نهایی قرار گرفته‌اند به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد. 🔹پیش از این ریز تسهیلات و تعهدات کلان ۱۸ بانک و اشخاص مرتبط ۱۹ بانک […]

🔻فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی به روزرسانی شد

🔹فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی که در پایان سه ماه اول امسال مورد بررسی نهایی قرار گرفته‌اند به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد.

🔹پیش از این ریز تسهیلات و تعهدات کلان ۱۸ بانک و اشخاص مرتبط ۱۹ بانک در بازه زمانی سه ماه اول سال جاری اعلام شده بود که با احتساب اطلاعات جدید، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان ۲۲ و اشخاص مرتبط ۲۵ بانک منتشر شد.