فواد حسین: میانجیگری بغداد میان ایران و عربستان همچنان ادامه دارد
فواد حسین: میانجیگری بغداد میان ایران و عربستان همچنان ادامه دارد

فواد حسین: میانجیگری بغداد میان ایران و عربستان همچنان ادامه دارد وزیر امور خارجه عراق:ایران و عربستان تاکنون پنج دور مذاکرات در بغداد برگزار کردند اما این نشست ها در سطح اطلاعاتی و امنیتی بود. من با دو طرف ایرانی و سعودی دیدار داشتم و تلاش می کنیم که این نشست ها را به سطح […]

فواد حسین: میانجیگری بغداد میان ایران و عربستان همچنان ادامه دارد

وزیر امور خارجه عراق:ایران و عربستان تاکنون پنج دور مذاکرات در بغداد برگزار کردند اما این نشست ها در سطح اطلاعاتی و امنیتی بود. من با دو طرف ایرانی و سعودی دیدار داشتم و تلاش می کنیم که این نشست ها را به سطح وزرای خارجه تغییر دهیم

🔹روابط ایران و عربستان و ایران و آمریکا روی هم تاثیر می گذراند اما آیا این تاثیر گذاری مستقیم و واضح است؟ خیر. زیرا عربستان سیاست ویژه خود را دارد و ایران نیز سیاست خود را دارد و هر کدام بر اساس منافع خود اقدام می کنند و ما همانند دیگر طرف ها مذاکرات وین را پیگیری می کنیم.

🔹اتفاقاتی که در ایران در حال رخ دادن است یک مساله داخلی است، ما در وزارت خارجه و من به عنوان وزیر خارجه عراق این مساله را داخلی می بینیم اما از کشته شدن آن دختر {مهسا امینی} بسیار متاثر شدیم.