فوت یک نفر بر اثر تب کریمه کنگو در یزد
فوت یک نفر بر اثر تب کریمه کنگو در یزد

فوت یک نفر بر اثر تب کریمه کنگو در یزد 🔹رئیس گروه بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت استان یزد، از فوت یک مورد قطعی بیماری تب کریمه کنگو در استان خبر داد. 🔹این بیمار چند روز در بیمارستان بستری بود.

فوت یک نفر بر اثر تب کریمه کنگو در یزد

🔹رئیس گروه بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت استان یزد، از فوت یک مورد قطعی بیماری تب کریمه کنگو در استان خبر داد.

🔹این بیمار چند روز در بیمارستان بستری بود.