فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی استعفا داد
فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی استعفا داد

فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی استعفا داد 🔹«ابوالحسین فیروزآبادی» از دبیری شورای عالی فضای مجازی استعفا داده است و رئیس‌جمهور به زودی درباره این استعفا تصمیم‌گیری و دبیر جدید را معرفی خواهد کرد.

فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی استعفا داد

🔹«ابوالحسین فیروزآبادی» از دبیری شورای عالی فضای مجازی استعفا داده است و رئیس‌جمهور به زودی درباره این استعفا تصمیم‌گیری و دبیر جدید را معرفی خواهد کرد.